Piedāvājums

Domēna vārds www.horoskops.lv tiek pārdots par cenu EUR 5000 + PVN.
Ja ir interese, gaidām ziņu uz e-pastu deepkeysolutions@gmail.com.

Domēna vārda pārreģistrācija notiks sekojoši:
1) sagatavosim un nosūtīsim Jums rēķinu par domēna lietošanas tiesību pārreģistrāciju;
2) pēc maksājuma saņemšanas sagatavosim dokumentāciju domēna lietošanas tiesību pārreģistrācijai (tai skaitā rakstisks apliecinājums par atteikšanos no mums piederošā domēna vārda horoskops.lv par labu jaunajam lietotājam);
3) domēna pārreģistrācija aizņems aptuveni 3 darba dienas.

Par jauno lietotāju būs nepieciešami šādi rekvizīti: vārds, uzvārds, personas kods vai uzņēmuma nosaukums / reģistrācijas numurs, e-pasts, telefons, informācija par lietotāju un tehnisko kontaktpersonu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>